Backlund Ecology logo

Muldtoilet til bl.a. kolonihaven


Begrebet muldtoilet bruges ofte i flæng om vidt forskellige oftest vandfrie toiletter og toiletsystemer.


Muldtoiletter er et af mange begreber, der bruges om oftest vandfrie toiletter eller toiletsystemer, der enten er kildesorterende eller kildesamlende hvad angår fækalier (lort) og urin (tis).


Nogle bruger begrebet muldtoilet fordi toilettet eller toiletsystemet enten skal eller kan tilsættes et muldlignende strø materiale som savsmuld, tørv, muldjord og lignende.


Andre bruger benævnelsen muldtoilet ud fra, at toilettet eller toiletsystemet skal resultere i at det færdige produkt går fra at være fækalier og toiletpapir evt. også med urin ender op med at være komposteret til noget, der i konsistens, duft og udseende minder om muld.


Backlund Ecology har flere sådanne toiletter og toiletsystemer. Vi har også lavet flere projekter og rapporter med undersøgelse af disse former for muldtoiletter.

Se vores udvalg af muldtoiletter her