Slamafvander SAV 1

Til håndtering af slam på en bæredygtig, enkel og hygiejnisk måde

 

FUNKTION

En pumpe pumper slammet op fra septiktanken og op i slamafvanderen SAV 1. Slammet tilbageholdes i en filterpose, mens vandet løber tilbage til septiktanken. Pumpen stoppes når alt slam er pumpet op i posen. Det resterende vand i posen får lov til at dræne af. SAV 1 flyttes til et sted, hvor materialet får lov til at kompostere i 3-6 måneder. Det behandlede slam kan derefter nedgraves som jordfor-bedringsmateriale i henhold til lokale bestemmelser.

PUMPE: Til en kombination af gråt og sort spildevand anbefales brug af en skærende pumpe, men forsøg har vist at en almindelig pumpe med minimum 10 mm fri åbning kan fungere, hvis der ikke er sejt papir etc.

HYGIEJNE og RENGØRING

Brug beskyttelseshandsker, der kan tåle væske. Rengør udstyr (pumpe og slange) og vask hænderne efter afsluttet arbejde.

Gå aldrig ned i septiktanken. Der er risiko for giftige og eksplosive gasarter samt for iltmangel.

Slamafvander SAV 1

 • tilbagefører næringsstoffer

 • sparer tømningsafgifter

 • mindsker tunge trans-porter

 • mindsker belastningen af rensningsanlæg

Produktpakke SAV 1

 • Slamafvander SAV 1 kasse med låg

 • Ben, højde 0,4 m, 4 stk.

 • Filterposer og bånd, 2 stk.

 • Tilslutning Ø32 mm til filterpose

 • Rør Ø110 mm, 40 cm Ø110 mm 90 grader

 • Slange Ø32 mm 5 m

 • Vinkel Ø32 mm samt Ø 32 mm kobling udv. gevind

 • Gummihandsker

Dimensioner

 • Længde 1,2 m

 • Bredde 0,8 m

 • Højde 0,4 m

 • Vægt ca. 25 kg

Henvendelse på backlund@backlund.dk for priser og mere information.

Last modified: 26.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning