Multifunktionel Energipil - rådgivning og projekter        

I Backlund Ecology har vi i 30 år beskæftiget os med projekter og rådgivning angående kredsløbsorienterede bæredygtige spildevandskoncepter med dyrkning af multifunktionel energipil gødsket spildevandsstrømme som forrenset husspildevand, industrispildevand, biologisk spildevandsslam eller delstrømme som næringsrig human urin.

Vi har også vist og gjort opmærksom på at multifunktionelle pileplantager anlagt på landbrugsarealer med relativt højt cadmiumindhold kan kombinere produktion af biomasseenergi og fytoremediering/jordrensning af jord forud for f.eks. dyrkning af afgrøder som hvede.

Se også angående om vores omfattende arbejde og rådgivning vedrørende pileanlæg

Vi har siden 1990´rne arbejdet intenst med spildevandsrelaterede projekter med multifunktionel pil og præsenteret på konferencer mm.

Backlund,A. 1995: Einige Reflexionen über die Anwendung von (vor-)gereinigtem Abwasser und Klärschlamm innerhalb von kreislauforientierter Umwelt- und Energiekonzepte mit Weiden-Kurz-Umtriebs-Plantagen. Leipziger Innovations- und Technologiezentrum, Leipzig, Tyskland.

Vi har deltaget i og været dansk repræsentant i styregruppen for et internationalt projektsamarbejde med projektforberedelse 1996 - 1998 og derefter projektsamarbejde 1999 - 2013 med etablering af og undersøgelse af forsøgsarealer i Sverige, Nordirland, Frankrig og Grækenland Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.

Ovenstående projekt og rapport gav betydelige bidrag til senere guidelines SHORT ROTATION PLANTATIONS Guidelines for efficient biomass production with the safe application of wastewater and sewage sludge

Multifunktionel pil  - en plante og afgrøde med mange muligheder

Energiafgrøden pil er unik på mange måder. Den er nem at plante, den vokser meget hurtigt, og med dagens moderne maskiner er den nem at høste og flise. Den kan indgå i brændselsmikset på varmeværker eller ved jordrensningsopgaver relateret til cadmium - brændt og isoleret i en askefraktion med henblik på deponering.

Det er vigtigt, at der er etableret eller etableres incitamentsstrukturer, der muliggør, at landmænd honoreres for at etablere og benytte pileplantagernes multifunktionale funktioner til miljøopgaver ud over til produktion af biomasse til varmeværker.

Pil - et muligt lønsomt komplement - Energiproduktion & Fytoremediering/jordrensning

Pileplantager kan være et lønsomt komplement til andre afgrøder og aktiviteter i landbruget og kan give en fornuftig økonomi uden store investeringer i maskiner og specialiseret arbejdskraft. Med fremtidig varetagelse af miljøopgaver som fytoremediering/jordrensning af marker for cadmium og gødskning af energipilen med forrenset spildevand, slam og human urin. Cadmium in our soils, food and bodies

PPP (Public Private Partnership) mellem kommuner med deres rensningsanlæg, kraftvarmeværker og private landmænd kan skabe interessante økonomiske og økologiske fordele for de involverede parter ved fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium samt ved håndtering af spildevand, slam og human urin ved dyrkning af energipil. Private Public Partnership - Recycling Nutrients Providing Clean Water & Renewable Energy with Multifunctional Short Rotation Willow Plantations

  

 

Nogle udvalgte bidrag kronologisk

Backlund,A. 1995: Einige Reflexionen über die Anwendung von (vor-)gereinigtem Abwasser und Klärschlamm innerhalb von kreislauforientierter Umwelt- und Energiekonzepte mit Weiden-Kurz-Umtriebs-Plantagen. Leipziger Innovations- und Technologiezentrum, Leipzig, Tyskland.

Arne Backlund holder et af mange foredrag på ekspertkonference Leipziger Innovations- und Technologiezentrum i Leipzig, Tyskland.

Projektgruppe FAIR 2003: Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.  

Arne Backlund er dansk repræsentant i projektet 1999 - 2003, medlem i styregruppen og projektleder for en del af projektet.

BioM EU/Intereg IV/A-projekt.

Arne Backlund præsenterer i Ringkøbing (oktober 2011) bl.a.  vanding og gødskning af Energipileplantager med spildevand, slam og human urin organiseret i en PPP-model (Public Private Partnership) med kommune, rensningsanlæg, kraftvarmeværk og private landmænd. Præsentation

   "Lokalt dyrket energipil gødsket med slam og vandet med spildevand til energiproduktion  i det lokale kraftvarmeværk. Et visionært og innovativt samarbejde mellem landmænd, kommune, renseanlæg og kraftvarmeværk".

Arne Backlund holder foredrag for kommuner, landmænd, rådgivere og andre interessenter i den bæredygtige PPP-model (Public Private Partnership) i Skåne, Sverige - april  2013.

  Arne Backlund forelæser bl.a. vedrørende ovenstående på TCD (Trinity College Dublin) 2009 - 2016. Rethinking Sanitation   Rethinking Ressource Recovery

   Backlund Ecology starter 2014/2015 op med at skabe opmærksomhed vedrørende fytoremediering/jordrensning af marker for det giftige tungmetal cadmium ved hjælp af energipil.  Cadmium Removal from Agriculture using Multifunctional Willow                                

2020 - Backlund Ecology forbereder og starter baseret på tildligere projekter og erfaringer herfra projekter op i samarbejde med organisationer, kommuner, skoler og børnehaver, hvor leg og læring med energipil indgår i holistiske verdensmålsprojekter med økologisk, social og økonomisk bæredygtighed, og hvor børnene dannes og uddannes til bæredygtigheds- og klimaambassadører i denne tilgang til arbejdet med verdensmålene. 

Afløbsfrie pileanlæg - Multifunktionel energipil til etablering af bæredygtige kredsløb for vand og næringsstoffer fra bord til jord

Bæredygtig og kredsløbsorienteret leg og læring i børnehavers og skolers arbejde med verdensmålene fra bord til jord, herunder med madspild og klima

Kontakt os angående rådgivning.

Last modified: 26.09.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning