Untitled 3

Biokul - biochar

(Bestilling på backlund@backlund.dk eller tlf. 60931453 - Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning)

 

Vores EBC-certifcerede biokul er bæredygtigt produceret af planterester og godkendt til økologisk dyrkning. Vi er fortalere for at bruge den som et led i "Fra bord til jord med omtanke og jordforbindelse - naturligvis" Vi er inspireret af og bygger bl.a. på asiatiske fermenterings- og sydamerikanske regnskovsindianeres tusindeårige erfaninger og praksis i Amazonas med at skabe Terra Preta (sort jord), der forenet med moderne enkel teknik gør det muligt at gentænke såvel nutidige toiletløsninger, kompostering, fermentering, gødskning som jordforbedring i bæredygtig udformning med retning fra bord til jord og tilbage fra jord til bord.

Biokul kan med fordel anvendes i forbindelse med kompostering, fermentering - herunder Bokashi samt til jordforbedring til dyrkning især i lerjord og sandede jorde.

Biokul kan opsuge næringsstoffer, overskudsvæske og forhindre ubehagelig lugt ved brug i såvel fermentering/bokashi af organiske madrester i vores Bokashi Organko 2 kompostspand. Dæk ved opstart bunden i din kompostspand med biokul. Når du efterfølgende tilfører organiske køkkenrester og kompostgær, lader du samtidigt biokullene med næringsstoffer og gavnlige mikroorganismer. De fermenterede køkkenrester  + kompostgær + biokul bliver i jorden eller i komposten omdannet til den skønneste sorte jord. Denne jord kan gøre gavn overalt - fra potte til mark - og fra lerjord til sandjord. Jorden elsker det - og planterne elsker det.

Biokul kan med fordel bruges i  beholderne i vores vandfrie strøelsetoiletter Separett Weekend 7011 og Separett Sanitoa i brug.

Biokul kan også bruges til efterfølgende fermentering og kompostering af opsamlet materiale i medfølgende beholdere fra og ekstra beholdere til de vandfrie, kildesorterende og lugtfrie toiletter Separett Villa og EcoDry + Boks og til efterfølgende kompostering i fx Separett Roslagskomposten.

Biokul er jordens bedste ven og en klimapositiv måde at bedrive bæredygtig forbedret dyrkning i såvel potter, kasser, bed og have som på mark. Pyrolyserede organiske planterester bliver i form af certificeret biokul puttet tilbage i jorden og bidrager med en række positive egenskaber, herunder:

  •  Forbedrer ladet med næringsstoffer dyrkningsjordens frugtbarhed

  • Forbedrer jordens plantetilgængelige vand

  • Forbedrer jordstruktur og dyrkningsegenskaber

  • Fremmer jordens indhold af gavnlige mikroorganismer

  • Giver planter et sundt og dybt rodsystem

  • Fremmer kvantitet og kvalitet af plantevækst

  • Bindes i jorden i stedet for at afgå som CO2

  • Reducerer behov for kunstgødning og følgende CO2-udledning

Anbefalet doseringsmængde: 3 - 9 liter/m2

Kontakt os endelig angående flere oplysninger og for rådgivning

 

Vi har Biokul 3 liter - Biokul 15 liter og Biokul 50 liter (kontakt os også gerne angående større mængder)

Biokul  3  liter - 70 kr.

Biokul  15  liter - 270 kr.

Biokul  50 liter - 665 kr.

Indhold/kvalitet

Kul: 78 %

H/C-forhold 0,25

Kvælstof: 2,9 %

Fosfor: 1 %

Kalium 3 %

Kalcium: 1,3 %

Magnesium: 0,63 %

pH: 10,1

Specifikt overfladeareal: 117

Vandindhold: 28 %

Rå densitet: 291 kg/m3

Producent: Skånefrö
Last modified: 26.10.2020 Backlund Ecology backlund@backlund.dk +45 60931453 Holmebjerg 21, DK-2950 Vedbæk Danmark
Betaling: Bankkonto 3186 3107011129 - Mobilepay 42424219 ved afhentning